Kullanıcı Sözleşmesi

1- TARAFLAR VE KONUSU

Bir tarafta TÜRSAB’a kayıtlı Turizm Seyahat Acentesi (kısaca Şara Tour olarak anılacaktır.) diğer tarafta Tüketici arasında yurt içi ve yurt dışı rezervasyon, konaklama ve geziler konusunda işbu sözleşme akdolunmuştur. Bu sözleşme ve ekindeki Rezervasyon Formu, müşterinin ilgili rezervasyon için Şara Tour’dan alacağı voucher (tesise giriş belgesi) belgelerindeki konaklama bilgileri, tarih bilgileri, yolcu bilgileri, konaklama sınıfı, diğer hizmetler, bilgilendirme amaçlı tanıtım broşürü ve ödeme bilgilerini içermektedir. Müşteri otel rezervasyonu ile imza altına alınan sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi Şara Tour’ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- KAMPANYA

Kredi Kartsız, Vade Farksız, Senetsiz Kefilsiz Taksitli Tatil Kampanyası Bu kampanya, Şara Tour’nın anlaşmalı olduğu yurt içi otellerde aşağıda belirtili şartlar dahilinde kredi kartı, senet ve kefil şartı olmadan, vade farkı alınmadan taksitle tatil yapmayı kapsamaktadır. Kampanya dâhilinde ilk taksit peşin olarak, kalan taksitler ise son taksit otele giriş tarihinden 3 iş günü öncesi olacak şekilde müşteri tarafından ödenecektir. Şara Tour müşteriden rezervasyon ile birlikte "rezervasyon iptal güvencesi ve hizmet bedeli " olarak toplam konaklama tutarının % 2 si oranında katılım bedeli alacaktır. Müşteri, erken rezervasyon dönemi satışları ile ilgili olarak konaklayacağı otele giriş tarihinden en geç 3 gün (72 saat) öncesine kadar iptal hakkına sahiptir. Müşteri, peşinat, taksit veya taksitlerden herhangi birini veya hepsini kredi kartı ile ödeme seçeneğine sahip olup, taksit ödemesinin tek çekim olması durumunda vade farkı oluşmayacak, taksitli olması durumuda ise vade farkı yansıtılacaktır. Taksitlerden herhangi birinin ödeme tarihinden itibaren 48 saat içerisinde ödenmemesi halinde Şara Tour, müşterinin sözleşmesini ihbar ve ihtara gerek olmaksızın tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Müşterinin fesih tarihine kadar ödemiş olduğu toplam bedel, peşinat tutarı kadar hizmet bedeli kesintisi yapılarak 1 ay içerisinde iade edilir. Müşteri erken rezervasyon döneminde yaptırdığı kampanyalı rezervasyonunda, herhangi bir değişiklik yaptıramaz. Bu durumda rezervasyon iptal olarak, güncel koşullardan tekrar rezervasyon oluşturulacaktır. Şara Tour’nın işbu kampanya ve şartlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kampanya ile ilgili yukarıda düzenlenmeyen hususlarda öncelikle işbu sözleşmenin ilgili diğer hükümleri tatbik olacaktır. Kampanya dahilindeki tüm ödemeler www.Şara Tour.com web sitesinde bulunan banka hesabına yapılacaktır.

2- SÖZLEŞME BEDELİ

2.1 İşbu sözleşme ile satın alınan hizmet bedeline ilişkin ayrıntılı bilgiler yukarıda ayrıntılı ve açık olarak düzenlenmiştir. 2.2 Temerrüt halinde yasal faiz talep edilecektir. 2.3 Bedele, müşteri/tüketici tarafından satın alınan rezervasyon ve tur ile ilgili broşürlerde fiyata dahil olan hizmetin kapsamı açıkça belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Rezervasyon, tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, müşterinin gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder. 2.4. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin iadesi de söz konusu değildir. Çocuk İndirimleri Konaklama: Çocuk indirimleri tesisten tesise farklılık göstermekle birlikte genel olarak 0-2 yaş arası ücretsiz olup 2-12 yaş arasında uygulanan indirimler çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Ulaşım: 0-2 yaş arası bebekler için ilgili ulaşım aracının belirttiği indirim oranları uygulanır.

3- ULAŞIM BİÇİMİ

A-Kendi imkanları ile B- Uçak otobüs, tren, gemi

4- ÖĞÜN SAYISI

Tam Pansiyon: Sabah, öğlen, akşam yemekleri Yarım Pansiyon: Kahvaltı, haricinde akşam yemeği ya da öğlen yemeğinden biri Sabah Kahvaltı: Kahvaltı

5- KONAKLAMA

CİNSİ Otel, tatil köyü

6- ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

7- MÜCBİR SEBEPLER

Şara Tour, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini mücbir sebepler veya tüketicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle gereği gibi veya hiç yerine getirememesi durumunda sorumlu tutulamaz.

8- İPTAL VE DEVİR

8.1. www.Şara Tour.com web sitesi üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında Şara Tour ile bağlantıya geçilmek zorundadır. İptal talebi 0 850 70 70 777 No.lu telefona ya da misafir@Şara Tour.com adresine yapılmalıdır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon veya farklı bir hizmet alması durumunda Şara Tour sorumluluk kabul etmez. 8.2. Şara Tour gerekli gördüğü durumlarda tüketicinin de Tüketici aleyhine olmamak kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı rezervasyonları başlangıcından 7 gün, özel gün veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Aynı süre içinde, rezervasyon kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını tüketicinin aleyhine olmamak kaydı ile değiştirebilir. Yapılacak değişiklikler yasa gereği tüketici aleyhine olamayacağı gibi Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde sözleşmeden cayarak rezervasyonunu iptal etme ve ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. (veya komple çıkarabiliriz) 8.3. Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 14 gün sonrasına kadar aldığı ürünü veya hizmeti iptal ve/veya değiştirebilir. Ancak otele girişten en geç 48 saat öncesine kadar yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde Şara Tour bu nedenle uğradığı zararı müşteriye yansıtır. 8.4. Tüketicinin, kendisinin veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile hizmetin başlamasından önce belgelemesi halinde rezervasyon için ödediği tutarın tamamı kendisine iade edilir. Tüketicinin bunların dışında kalan bir sebep ile rezervasyonun başlamasından 13 gün önce iptal ve/veya değişiklik talep etmesi halinde Şara Tour tüketicinin talebini reddetme ve bu nedenle uğradığı zararı müşteriden talep etme hakkına sahiptir. 8.5. Erken rezervasyon döneminde iptal güvence bedeli ödenerek yapılan rezervasyonlarda konaklama başlangıcından 72 saat öncesine kadar iptal hakkı ve %100 iade güvencesi mevcuttur. Bu tip rezervasyonlarda bir üst madde hükmü uygulanmaz. Erken rezervasyon iptal ve iade güvencesi ile ilgili iade yapılacak olan kredi kartlarına, ilgili banka şubesi ile pos merkezi arasındaki işleyen süreçten dolayı tutarın karta iade olarak yansıması ortalama 15 iş gününü bulmaktadır. Müşteri bu hususu anladığını ve bu sürede aksi harekette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 8.6. Charter uçuşlarda 13 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir. 8.7. Tüketici rezervasyonu başlamasından 7 gün öncesine kadar tesisin aradığı geçerli tüm koşulları yerine getiren, taşıyan (haiz) üçüncü kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur. 8.8. Tüketici gezinin başlangıcını kaçırarak katılamaz ise, başlangıçtan itibaren 24 saat içinde Şara Tour ’ya yazılı bildirim yapmakla yükümlüdür. Tüketici söz konusu yazılı bildirimi yapmaz ise, Şara Tour bildirimsiz olarak, tüketici adına gezi ile ilgili rezervasyonları iptal etmek hakkına sahiptir.

9- HAREKET SAATLERİ

Belirlenen ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin, Şara Tour‘nın kontrolü dışında, yapacağı tarife değişikliklerinden Şara Tour sorumlu değildir. Sözleşmedeki ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce Şara Tour tarafından kontrol edilerek, tüketiciye bildirilecektir.

10- BAGAJ

10.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan Şara Tour sorumlu tutulmaz. 10.2 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Şara Tour’nın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. 10.3 Şara Tour personelinin kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmı kaybolan eşya sahibine ödenir. Şara Tour tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından sorumludur.

11- VİZE İŞLEMLERİ

Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Şara Tour’dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden en az 16 gün önce, vize ve servis ücretinin ödenerek gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Şara Tour’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Şara Tour, ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 16 günlük sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan Şara Tour’nın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından Şara Tour’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

12- DİĞER HÜKÜMLER

12.1 Şara Tour gezilerine katılan müşteriler, turlar sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası ve asistcard gibi seyahat güvence sistemlerini Şara Tour aracılığı ile satın alabilirler. Müşteriler Şara Tour’dan sigorta poliçesi satın almadıkları takdirde Şara Tour’ya hiçbir sorumluluk, kusur yöneltmeyeceklerini ve talepte bulunamayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Şara Tour bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 12.2 Tüketici, aldığı hizmetin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Şara Tour yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. 12.3 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in Şara Tour aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Şara Tour’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde Şara Tour’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir. 12.4 Grup gezileri en az 15 kişinin katılımı ile gerçekleşir. Şara Tour, grup turları rezervasyonlarında iradesi dışında oluşan nedenlerle veya tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak turu iptal etme ve/veya harekât saatlerini, ulaşım araçlarını, konaklama tesislerini değiştirme veya başka bir acentenin benzer turu ile birleştirme hakkına sahiptir. Ulaşım araçlarının veya konaklama tesislerinin standartlarının daha yüksek olması halinde aradaki fark müşteriden tahsil edilir. 12.5 Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, anılan kurulun usulleri geçerlidir. İhtilaf halinde Şara Tour ve ilgili banka ve otel kayıtları esas alınır. Şara Tour, sorumluluğu dahilindeki hallerde, müşteri aleyhine olan değişiklikleri müşteri/tüketicinin yazılı onayını almak koşulu ile TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca müşteriye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında müşteriye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin müşteri tarafından alınıp tamamen kullanılmış veya tüketilmiş olması müşterinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

13- TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEDEN CAYMA VE SEÇİMLİK HAKLARI

Tüketici, sözleşme konusu hizmet ve şartların gereği gibi veya hiç yerine getirilememesi durumunda sözleşmede kararlaştırılan bedelin İndirilmesiniveya herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönerek ödediği bedelin iadesini talep edebileceği gibi Şara Tour tarafından sunulan alternatif bir rezervasyon/hizmeti kabul etme veya talep etme hakkına sahiptir. Sadece tali bazı sorunlar yaşanması halinde sözleşmeden dönme hakkı kullanılamaz. Bunun için sözleşmeye aykırılığın esaslı olması gerekir. Tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde Şara Tour o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden bir bedel karşılık isteme hakkına sahiptir. Bu sözleşme iki nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş olup, sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda münhasıran TÜRSAB Kütahya Çizelgesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tüketicinin Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yer ile Antalya Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Gizlilik Politikası

Cumhuriye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 30/A Eskişehir / Türkiye adresinde mukim Şara Turizm Seyahat – Hediyelik Eşya İht. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti. (Acenta) , kullanıcıların www.saratour.com ("Websitesi") üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Acenta iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Acenta, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

Acenta, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Acenta'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın websitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Acenta'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Her Kullanıcı, işbu Websitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

Çerez Politikası

 • Şara Turizm Şirketi olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

   

  Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.

   

  Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;

   

  Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

   

  Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

   

  Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

   

  Zorunlu çerezler: https://www.saratour.com/ internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.                       

   

  İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.         

   

  Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler şunlardır:

   

  Google: Google çerezleri pek çok amaçla kullanılabilir. Örneğin, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, Google tarafından sunulan hizmetleri kullanmanıza ve bunlara kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır.

   

   

  Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesini kullanmanızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.

   

   

  Google Tag Manager: Bu çerezler bir dahaki ziyaretinizde sizi tanımamıza izin veren cihazınıza özgün ve rastgele oluşturulmuş bir kimlik (ID) atayarak internet sitesi kullanımınızı analiz etmemizi sağlayacaktır. Bilgileriniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.

   

   

   Facebook Connect: Bu çerez kullanıcıların web sitelerimizle ilgili deneyimlerini Facebook’ta paylaşmalarına imkan vermek için kullanılır. 

   

   

  Kullanıcı internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org " veya "www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

   

   

   

  Çerezler nasıl silinir?

   

  Çerezlerin çoğunun silinmesi kolaydır. Sadece tarayıcınızı seçin ve talimatları izleyin.

   

   

  Chrome

  1.                      Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.

  2.                      Bir zaman aralığı seçin.                                  www.akkasgroup.com

  3.                      'Çerezler ve diğer site verileri' onay kutusunu seçin.

  4.                      "Verileri temizle" düğmesini tıklayın.

     

   

  Fire fox

  1.                      Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.

  2.                      Temizlenecek bir zaman aralığı seçin.

  3.                      'Çerezler' onay kutusunu seçin.            www.akkasgroup.com

  4.                      "Şimdi temizle" düğmesini tıklayın.

   

   

  Safari

  1.                      Safari menüsünden Tercihler' i seçin.

  2.                      Gizlilik sekmesine gidin.                       www.akkasgroup.com

  3.                      'Web sitesi verilerini yönet' i tıklayın.

  4.                      'Tümünü Kaldır' ı tıklayın.

  Edge

  1.                      Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.

  2.                      'Çerezler ve kaydedilmiş web sitesi verileri' onay kutusunu seçin.

  3.                      "Temizle" düğmesini tıklayın.                        www.akkasgroup.com

   

  Internet Explorer

  1.                      Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.

  2.                      'Çerezler ve web sitesi verileri' onay kutusunu seçin.          www.akkasgroup.com  

  3.                      "Sil" düğmesini tıklayın.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

  KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

   

  Şara Turizm Şirketi  (“Şara Tur”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 

   

  1) İşlediğimiz  Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?                                      www.akkasgroup.com

  Kişisel bilgileriniz Şara Turizm Şirketi tarafından KVKK’ nın

  4.2. maddesinde öngörülen; 

   

  (i)     Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

  (ii)   Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

  (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

  (iv)  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

  (v)    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

   

  ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

   

  A. Ziyaretçilerimiz

   

  Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör.

  kamera kayıtları); 

   

  a)   ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 

  b)   fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

   

  B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

   

  Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz); 

   

  a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

  b)   bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

  c)   iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

  d)   yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

  e)   internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

   

   

   

   

  C. Müşterilerimiz

   

  Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri); 

               

  a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

  b)   finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

  c)   iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

  d)   lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

  e)   mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

  f)    mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 

  g)   pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 

  h)   sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

  i)    yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

  j)    fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

  k)   hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, 

  l)    saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

  m) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

  n)   firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, 

  o)   iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

   

  D. Potansiyel Müşterilerimiz                            www.akkasgroup.com

   

  Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri; 

   

  a)   mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, 

  b)  sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

  c)   fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

  d)  pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

   

  E. Tedarikçi Çalışanımız

   

  Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);

   

  a)   iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

  b)   iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

  c)   fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

  d)   tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

  e)   lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

  f)    faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

  g)   iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 

   

   

   

   

  F. Tedarikçi Yetkilimiz                              www.akkasgroup.com

   

  Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

   

  a)   iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

  b)   mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 

  c)   finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

  d)   sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

  e)   yatırım süreçlerinin yürütülmesi, 

  f)    fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

  g)   hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

   

   

  2)   Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

   

  Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

   

  3)   Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

   

  Kişisel verileriniz, Şara Turizm tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

   

  (i)      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  (ii)    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla;

  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  (iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  (iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  (v)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

   

   

  4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?         www.akkasgroup.com

   

  a)               Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

   

  b)              Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

   

  c)               Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

   

  d)              Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

   

  e)               Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

   

  e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına;  hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

   

  5)   Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?               www.akkasgroup.com

   

  Şara Turizm Şirketi olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

   

  6)   Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

   

  KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şara Turizm Şirketi‘ne ait “info@saratour.com” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”  aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

   

  Veri Sorumlusu:  Şara Turizm Şirketi

  Adres: Cumhuriye, Cengiz Topel Cd No:30/A, 26100 Tepebaşı/Eskişehir

  Mail: info@saratour.com

 •  

  İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

   

   

  İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ŞARA TURİZM Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   

   

   

  İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-mail vb... kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

   

   

  Söz konusu kişisel veriler, KVKK’ nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

   

   

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Cumhuriye Mah., Cengiz Topel Cad, No:30/A, 26100 Tepebaşı/Eskişehir adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@saratour.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 •  

  VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

   

  1. Genel Açıklamalar                                           www.akkasgroup.com

   

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

               

  Başvuru formu, Şara Turizm Seyahat Hediyelik Eşya İht. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti. (“Şara Turizm”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şara Turizm tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şara Turizm tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu  hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir. 

   

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

   

  2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

   

  Başvuru Sahibi Şara Turizm’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir: 

  1)  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  2)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  3)  Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  4)  Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

  5)  Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  6)              KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  7)              İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

  8)              Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

   

  3.  Başvuru Yöntemi                                   www.akkasgroup.com

   

  KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

   

  Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

     Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,

     Noter vasıtasıyla,

     Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya  Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

   

  Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

   

  Başvuru Yöntemi

  Başvuru Gönderiminde

  Belirtilecek Bilgi

  Başvurunun Yapılacağı

  Adres

  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tespit edici belge ile başvurması)

  Zarfın üzerine “Kişisel

  Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  Cengiz Topel Cad. No: 30/A Tepebaşı / ESKİŞEHİR

  Noter vasıtasıyla tebligat

  Tebligat zarfına “Kişisel

  Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  Cengiz Topel Cad. No: 30/A Tepebaşı / ESKİŞEHİR

  “Güvenli elektronik imza” ile

  imzalanarak Kayıtlı

  Elektronik Posta (KEP)

  Yoluyla

  E-posta’nın konu kısmına

  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   

  saraturizm@hs04.kep.tr

  Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce

  bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

  E-posta’nın konu kısmına

  “Kişisel Verilerin Korunması

  Kanunu Bilgi Talebi”

   

   

  account@saratour.com

   

  Şara Turizm, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

   

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

   

   

   

   

   

  4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz                           www.akkasgroup.com

   

  A.  Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

   

  Ad

   

  Soyad

   

  Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)

   

  Telefon

   

  E Posta

   

  İkamet veya İşyeri Adresi

   

   

   

   

   

   

  B.  Lütfen Şara Turizm ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

   

    Ziyaretçi

    Müşteri

    İş ortağı

    Çalışan

    Çalışan adayı

    Eski Çalışan

    Diğer

  :……………………………………

  Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

  Birim:………………….…………………………………………………………

  Konu:……………………………………..…………………………………….……………...

  ………………………………………………

  5. Talep Konusu                                        www.akkasgroup.com

   

  Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

   

   

   

  Başvuru Sahibi 
  Adı Soyadı: 
  İmza (yazılı başvuru ise)

   

   

Misafir Aydınlatma Metni

 

Değerli Misafirimiz;

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şara Turizm Seyahat Hediyelik Eşya İht. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde konaklama yapabilmek için gelen değerli misafirlerimiz hakkında hazırlanmıştır.

 

Konaklama esnasında paylaştığınız kimlik bilgileri (ör: ad, soyadı, TC kimlik numarası, pasaport numarası, doğum tarihi, plaka bilgisi sizinle beraber kalacak kişilerin kimlik bilgileri) iletişim bilgisi (ör: Telefon numarası, e-mail adresi), görsel ve işitsel kayıtlar (ör: Fotoğraf ve videolarınız) sağlık bilgisi (ör. Alerjik reaksiyon bilgisi) ile sınırlı olan kişisel verileriniz sunulan konaklama hizmetinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, müşteri memnuniyetin sağlanabilmesi, hizmetlerimiz hakkında kampanya bilgilendirebilmesi yapılabilmesi ve hizmet kaydınızın oluşturulması amacıyla işlenmektedir. 

 

Söz konusu paylaşacağınız kişisel verileriniz  KVKK’nın madde 4/1/b uyarınca “Doğru ve gerektiğinde güncel olma” ilkesi doğrultusunda doğru ve güncel tutulmaldır. Doğru ve güncel olmayan kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda ilgili kişi kendisi sorumludur.  

 

Açık rızanıza dayanarak; Fotoğraf ve video görüntüleriniz, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilmesi amacıyla işlenecek ve internet sitemize aktarılabilecek, alerjik reaksiyon ve sağlık verileriniz, sunacağımız hizmetlerin sağlığınıza uygunluğunu tespit edilebilmesi amacıyla  işlenecek, iletişim bilgileriniz, kampanya bilgilendirilmesi amacıyla işlenecek, diğer işleme faaliyetleri kapsamında kalan kişisel verileriniz ise, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki işleme sebeplerine dayanarak kısmen veya tamamen bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla  otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve yetkili kamu kurum kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Cengiz Topel Cad. No:30/A Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine yazılı olarak gönderebilir veya account@saratour.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.